Aris Knikker

De Haagse kunstschilder Aris Knikker (Haarlem 1887 - Den Haag 1962) werd na zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag plateelschilder bij Rozenburg in Loosduinen. Al snel ontwikkelde hij zich tot een bekwaam kunstschilder die in de trant van de Haagse School landschappen, plasgezichten en het boerenleven vastlegde.

Aris Knikker komt uit een familie die heel wat schilders voort bracht, broodschilders die het landschap uit het begin van de 20ste eeuw vast legden. Ze specialiseerden zich en maakten dan in relatief korte tijd heel veel schilderijen van hetzelfde soort. Half Nederland heeft een Knikker aan de wand, maar vaak is te zien dat het haastwerk is geweest: slordig en onafgewerkt. Maar juist ook door dat specialisme konden de Knikkers ook doeken afleveren die vergelijkbaar zijn met de meesters van hun Tijd.

Aris wordt over het algemeen gezien als de beste schilder onder de Knikkers, het meest ook een "kunstenaar" in de goede zin van het woord. Hoogtepunt in zijn werk zijn de polderschilderingen in de mist.
Zijn werk vertoont veel overeenkomst met dat van J.H. Weissenbruch (1824-1903). In de loop der jaren werd veel van zijn werk vervalst tot werk van deze grote meester.

Het pseudoniem H. Endlich en Henk Welther kan betrekking hebben op het werk van zowel Aris Knikker, Jan Knikker Sr. en Jan Knikker Jr. De meeste van deze Endlich-werken zijn van de hand van Aris.

De Knikkers, maar ook andere schilders, verkochten in het begin van de vorige eeuw veel schilderstukken aan de schilder/kunsthandelaar Henk Welther en zijn broers Henri en Willem Frederik Welther in Den Haag. De schilderijen hoefden niet gesigneerd te zijn, dat deden de Welther’s zelf wel. De schilderijen werden dan voorzien van een signatuur zoals: H. Endlich en Henk Welther. Endlich was de meisjesnaam van hun moeder. Met deze namen konden ze goed terecht op de Duitse markt. De stukken met Welther vonden ook aftrek in Engeland, Canada en de Verenigde Staten.
​​​​​​​