Naakt

Een naakt in de kunst is een afbeelding van een naakte figuur in met name de schilder- en beeldhouwkunst en in de fotografie. Het naakt is al sinds de oudste tijden een veelgebruikt motief. Afbeeldingen van de naakte mens komen al voor in de prehistorie, onder andere in de vorm van Venusbeeldjes, die dan een cultische en niet zozeer een erotische bedoeling hebben.

In de Griekse kunst kwamen beelden van naakte mannen veelvuldig voor. In de middeleeuwen kwamen naakten voornamelijk voor in afbeeldingen van goden, godinnen en Bijbelse figuren.

Het zou tot de negentiende eeuw duren voordat het menselijk naakt ook buiten de klassieke omgeving weer acceptabel werd. Pas met de opkomst van het impressionisme in Frankrijk, zagen steeds meer kunstenaars het menselijk naakt op zichzelf als een kunstvorm. Aanvankelijk werd het naakt in een 'klassieke' setting gebruikt. Pas tegen het einde van de 19e eeuw werd het naakt van dergelijke keurslijven bevrijd.