Mari ten Kate

Johan Mari Henri (Mari) ten Kate (Den Haag 1831 – Driebergen 1910) was een Nederlands schilder en grafisch kunstenaar.

Mari was een broer en leerling van Herman ten Kate. Hij studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag en Amsterdam. Vervolgens werkte hij in Oosterbeek en Elst, daarna in Marken en later in Parijs. In 1883 verbleef enige tijd in Indonesië waar hij veel grafisch werk maakte.

Hij schilderde in de romantische stijl veelal exterieurs met kinderen en dieren en jachttaferelen. Hij was tevens een begenadigd aquarellist. In 1852 werd hij lid van de Koninklijke Academie van Amsterdam.

Hij was officier in de Orde van Oranje-Nassau, commandeur in de Orde van de Eikenkroon en voorzitter van de koninklijke commissie voor de toekenning van subsidies aan jeugdige schilders. Hij was een persoonlijke vriend van koning Willem III.

Werken van hem bevinden zich onder andere in het Rijksprentenkabinet Amsterdam, Teylers Museum Haarlem en het Kroller Muller Museum Otterlo.