Jan Kelderman

Jan Kelderman (Edam 1914 – Amsterdam 1990) was zowel impressionistisch kunstschilder als koopman.

Kelderman had een bijzonder schilderstalent, hetwelk hij zelf ontwikkelde tot een zeer aanvaardbare, impressionistische stijl.
Hij woonde lange tijd in Amsterdam Oost waar hij in een klein atelier voornamelijk Amsterdamse stadsgezichten en zeegezichten vervaardigde. Na de oorlog woonde hij lange tijd in Laren (NH) en Eemnes. Hij kon redelijk goed leven van de opbrengst van zijn schilderijen.

Hij bracht zijn werk vaak zelf aan de man. Na de oorlog verkocht hij zijn schilderijen, door meestal met zijn Volvo industriële bedrijven te bezoeken, waar hij zich ten kantore begaf en zich voorstelde als : ‘Ik ben Jan Kelderman de bekende schilder.  Ik wil u graag mijn werk laten zien en eventueel ook verkopen. De prijzen staan achterop, maar gelden voor het eerste schilderij, elk volgende kost de helft'.
Meer dan 30 jaar heeft Kelderman aldus gewerkt. Daarnaast verkocht hij schilderijen op kleine beurzen en markten, maar ook in de kroeg waar hij regelmatig te vinden was. Hij lustte wel een borrel. Ook hield hij exposities in diverse hotels en zelfs reisde hij naar Zweden, waar hij diverse malen exposeerde.

Zijn olieverf schilderijen stellen meestal stadsgezichten of bloemstillevens voor, af en toe afgewisseld door bomschuiten op zee, een bospad of een wintertje. En ook heel veel Parijs. De meeste voorstellingen werden  vele malen opnieuw geschilderd. Het  Oude  Vischhuis aan de Brouwersgracht,  de varende bomschuiten op zee, en de Place Clignacourt werden vele malen herhaald.

Zijn totaal werk is bijzonder groot en wordt geschat op meer dan 10.000 stuks.  Op de veilingen worden zijn werken regelmatig verkocht en ook een aantal kunsthandelaren voeren tegenwoordig zijn werk in hun collectie.